شماره کابل شفاف

شماره کابل شفاف 

دسته ای دیگر از شماره های کابل، شماره کابل های شفاف هستند که با بست کمربندی به کابل بسته می شوند . و برای بعد از سربندی تابلو ها استفاده می شوند . 

این روش جزو متد 3 پارتکس است . یعنی تهیه تگ ها طبق خواسته مشتری توسط خود مشتری در سایت . 

 

1مجموع 1 محصول
PM- شماره کابل شفاف

PM- شماره کابل شفاف

شماره کابل شفاف قابل نصب با بست کمربندی به کابل
1مجموع 1 محصول
ثبت نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :